Đăng Nhập | Đăng Ký
| | Thơ
All
Hoa Phấn Có một loài hoa trắng Bay trên tóc thầy bâng khuâng Tôi gọi tên là hoa phấn Thuở ...Chi tiết